Telpu nomas izsole Klostera ielā 4a, Limbažos, telpas Nr. 61.

Izsoles noteikumi kabinetam Nr.61