Veselības aprūpe mājās

Veselības aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) vai medicīniskās rehabilitācijas speciālistu sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā.
Pacients veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt, ja viņam ir nepieciešama ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

Saskaņā ar veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
 • pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 – Smadzeņu infarkts, I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 – Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.

Veselības aprūpe mājās ietver sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • medikamentu ievadīšanu;
 • ādas bojājuma aprūpi;
 • mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru Dienests vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas un gastrostomas aprūpi, kuru Dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);
 • enterālu barošanu caur zondi;
 • rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm:
  • I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums),
  • I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums),
  • I63 (Smadzeņu infarkts),
  • I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts),
  • I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas).
 • ilgstošo plaušu mākslīgo ventilāciju.

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt iepriekš minētos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

SIA “Limbažu slimnīca” sniedz veselības aprūpes pakalpojumu – “veselības aprūpes mājās”.
Lai pieteiktu mājas aprūpi jāzvana uz tālruni – 29123307