Vides pieejamība

SIA “Limbažu slimnīca” ir nodrošināta vides pieejamība un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem

SIA “Limbažu slimnīca” ēkas Klostera iela 3 un Klostera ielā 6a Limbažos atbilst Ministru kabineta 2008. gada 21. jūlija noteikumu Nr. 567 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08, “Publiskās ēkas un būves” 4. nodaļā “Publisko ēku vides pieejamības prasības”” noteiktajām prasībām.

Pamatojums -Limbažu novada pašvaldības Būvniecības un arhitektūras nodaļas apliecinājums 31.03.2014. Nr. 8-2/14/29) .

Autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

 • pie Poliklīnikas galvenās ieejas Klostera iela 6a, Limbažos,
 • pie Slimnīcas ēkas klostera iela 3, Limbažos.

Uzbrauktuves:

 • pie Poliklīnikas galvenās ieejas Klostera iela 6a, Limbažos,
 • Slimnīcas ēkā Klostera iela 3 nodrošināta brīva iekļūšana caur jauno korpusu gan personām ar ritiņķrēsliem, gan ar ratiņiem.

Pārvietošanās iespējas par teritoriju ārpus ēkām :

 • paredzētas iespējas ērti iekļūt un pārvietoties slimnīcas teritorijā.
 • nodrošināti neslīdoši cietā seguma piebraukšanas celiņi. 

Lifti:

 • Poliklīnikā Klostera iela 6a ,
 • Slimnīcas ēkā Klostera iela 3, 2.stāva līmenī ir savienots slimnīcas vecais korpuss un jaunais korpuss.

Ratiņkrēslu pieejamība:

 • Poliklīnikā pie reģistratūras Klostera ielā 6 a,
 • Uzņemšanas nodaļā, jaunajā korpusā Klostera ielā 3.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem :

 • nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju,
 • ēku ieejas un telpas aprīkotas ar labi uztveramām norādēm un labi izgaismotu vizuālo informāciju;
 • kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni marķēti ar spilgtu kontrastējošu dzeltenu 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā.

Tualetes / Sanitārie mezgli

 • Poliklīnikā Klostera ielā 6a 1. stāvā ;
 • Slimnīcas ēkā Klostera ielā 3 katrā stāvā

Bērnu aprūpes vieta

 • Poliklīnikā Klostera ielā 6a 1. stāvā ;
 • Slimnīcas ēkā Klostera ielā 3 1. stāvā

Informācija par vides pieejamību un palīdzības izsaukšana pa tālruņiem :

 • 64070150 (Poliklīnikā),
 • 64024044(Uzņemšanas nodaļā).