Covid19 vakcinācija

Par vakcinācijas prioritārām grupām, un to plānoto vakcināciju un cita aktuālā informācija par vakcināciju pieejama https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19

Pierakstīšanās kārtība

Uzmanību! Pašlaik tiek vakcinēti 1., 2. un 3. prioritāri vakcinējamās grupas.

Vakcinācija tiek veikta iepriekš minēto prioritāri vakcinējamo grupu iedzīvotājiem, kas ir pieteikušies elektroniski vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989.
Uzņēmumi, kuru darbinieki ir prioritāri vakcinējamo personu grupā, pieteikumus iesniedz kolektīvi Nacionālajam Veselības dienestam.
Šobrīd kolektīvi vakcināciju var pieteikt pirmo divu prioritāri vakcinējamo grupu personām, kas ir veselības aprūpes darbinieki, pacienti, kuriem nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, kā arī sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti. Sīkāka informācija par kolektīvo pieteikšanos prioritāro grupu vakcinācijai pret Covid 19 pieejama https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19

Darba dienās no pl. 8.00-16.00 saziņa ar SIA “Limbažu slimnīca” vakcinācijas kabinetu :
• tālruņa numurs 28681530
• e-pasts: vakcinacija@limbazuslimnca.lv

VAKCINĀCIJAS KABINETA DARBA LAIKS
P.O.T.C.Pie no pl. 8.00 līdz pl. 15.00
NEPIECIEŠAMĀ DOKUMENTĀCIJA NĀKOT UZ VAKCINĀCIJU
Ierodoties uz vakcināciju līdzi jāņem ir:

personas apliecinošs dokuments – ID karte vai pase;
darba devēja apliecinājums, ka persona ir konkrētās ārstniecības iestādes darbinieks;
potēšanās pase, ja tāda ir;

INFORMĀCIJA PAR VAKCĪNĀM

PFIZER-BIONTECH VAKCĪNA https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_lv.pdf

“MODERNA” VAKCĪNA https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_lv.pdf

ASTRA ZENECA VAKCĪNA https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_lv.pdf

Vakcinējamās personu grupasIndikatīvs vakcinējamo personu skaits
Indikatīvi – 2021. gada I ceturksnis
I prioritāri vakcinējamā grupa
Veselības aprūpes darbinieki35 684
Ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kas nodrošina Covid-19 pacientu aprūpi, t. sk. NMPD darbinieki4 500
Slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs strādājošas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, darbinieki, kā arī pakalpojuma sniedzēji ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību4 618
Ģimenes ārsti un ģimenes ārstu komandas (prakses)3 000
Ambulatorās aprūpes speciālisti un atbalsta personas15 316
Aptiekās strādājošie farmaceiti, farmaceitu asistenti, pārējie aptieku un zāļu lieltirgotavu darbinieki, kas nodrošina zāļu, tajā skaitā vakcīnu, izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību4 000
Medicīnas studenti (RSU, LU, koledžas), kas mācību procesa ietvaros nonāk tiešā saskarē ar pacientiem ārstniecības iestādē4 000
Ārstniecības personas izglītības iestādēs200
Veselības inspekcijas inspektori, kas veic pakalpojumu drošības kontroli sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs, tai skaitā vakcinācijas iestādēs, kā arī kontrolē aptieku darbību50
Pēc medicīniskām indikācijām – pacienti, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tai skaitā augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms vai ķīmijterapijas laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē)Atbilstoši pieprasījumam
II prioritāri vakcinējamā grupa
Ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji)19 598
Amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanaiAtbilstoši pieprasījumam
III prioritāri vakcinējamā grupa
Seniori, 70 un vairāk gadus veci187 700
Virs 90 gadu vecuma12 000
80-89 gadu vecumā86 700
70-79 gadu vecumā89 000