Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem

Nr.p.k.Veselības aprūpes pakalpojumiPacienta iemaksa¹ EUR
1.Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu²
1.1.personai līdz 65 gadu vecumam2,00 eiro
1.2.personai no 65 gadu vecuma1,00 eiro
2.Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu²4,00 eiro
3.Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)7,00 eiro
4.Par ģimenes ārsta mājas vizīte  2,85 eiro
5.Par ārstēšanās diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:  
5.1.Slimnīcas10,00 eiro
5.2.aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās7,00 eiro
5.3.par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)7,00 eiro
5.4.par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās5,00 eiro
6.Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
6.1.Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
6.1.1.izmeklējums bez kontrastvielas14,00 eiro
6.1.2.izmeklējums ar kontrastvielu³, tai skaitā:21,00eiro
6.1.2.1.par izmeklējumu14,00 eiro
6.1.2.2.par intravenozo kontrastvielu7,00 eiro
6.2.Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
6.2.1.izmeklējums bez kontrastvielas28,00 eiro
6.2.2.izmeklējums ar kontrastvielu³, tai skaitā:35,00 eiro
6.2.2.1.par izmeklējumu28,00 eiro
6.2.2.2.par intravenozo kontrastvielu7,00 eiro
7.Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
7.1.Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi2,00 eiro
7.2.Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi4,00 eiro
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi4,00 eiro
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi4,00 eiro
Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi4,00 eiro
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi4,00 eiro
Radionuklīdā diagnostika4,00 eiro
7.3.Endoskopiskie izmeklējumi7,00 eiro
7.4.Rentgenoloģiskie izmeklējumi:
7.4.1.izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu)      3,00 eiro
7.4.2.izmeklējums ar kontrastvielu³, tai skaitā:10,00 eiro
7.4.2.1.par izmeklējumu3,00 eiro
7.4.2.2.par intravenozo kontrastvielu7,00 eiro
7.5.Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
7.5.1.izmeklējums bez kontrastvielas14,00 eiro
7.5.2.izmeklējums ar kontrastvielu³, tai skaitā:21,00 eiro
7.5.2.1.par izmeklējumu14,00 eiro
7.5.2.2.par intravenozo kontrastvielu7,00 eiro
7.6.Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
7.6.1.izmeklējums bez kontrastvielas28,00 eiro
7.6.2.izmeklējums ar kontrastvielu³, tai skaitā:35,00 eiro
7.6.2.1.par izmeklējumu28,00 eiro
7.6.2.2.par intravenozo kontrastvielu7,00 eiro
8.Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju4,00 eiro
9.Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām
9.1.olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai21,00 eiro
9.2.embrija pārstādīšana21,00 eiro
9.3.sēklinieku biopsija21,00 eiro

2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

3 Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.

Līdzmaksājums par stacionāri veikto ķirurģisku operāciju

Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kas manipulāciju sarakstā norādītas kā lielās ķirurģiskās operācijas, var iekasēt papildu maksu ne vairāk kā 31,00 eiro apmērā. Šo papildu maksu neiekasē no personām, kuras ir atbrīvotas no līdzmaksājumiem, un personām, kuras uzrāda šo noteikumu 162. punktā minēto izziņu.

Svarīgi!

  • Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355,00 eiro.
  • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570,00 eiro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta līdzmaksājumu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 570,00 euro apmērā, izsniedz dienests atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.