Medicīnas darbinieku diena Limbažu slimnīcā

14. jūnijā neformālā gaisotnē Limbažu slimnīcā tika svinēta Medicīnas darbinieku diena, lai godinātu un pateiktos visiem slimnīcas darbiniekiem.

SIA Limbažu slimnīca vadītāja Liene Česle, atklājot pasākumu un uzrunājot klātesošos: “Ar skaistu dziesmu “Tu esi mans draugs” mēs satiekamies mīļā un šaurā lokā, lai svinētu Medicīnas darbinieku dienu. Es lepojos, ka piederu šai mediķu saimei. Mediķi ir īpaša profesija, kas nes savu misiju visa mūža garumā. Šogad, lai izceltu savus kolēģus bija iespēja nobalsot par tiem darbiniekiem, kurus īpaši godināt, pasniedzot tiem pateicības rakstus par ieguldījumu Limbažu slimnīcas attīstībā. Man ir liels prieks, ka mēs novērtējam kolēģus. No 161 darbinieka bija nominēti 88. Tas nozīmē, ka vairāk nekā pusi esam ievērojošu un atzinīgi novērtējuši.”

Visvairāk kolēģu balsis saņēma Jolanta Pommere, Vivita Nāzare, Ilze Ozola, Dana Grīnberga, Krista Vaļģe, Spārīte Rudzīte, Regīna Puriņa, Uģis Vaļģis, Sandra Surova, Signe Eglīte.

Medicīnas darbinieku vidū ir ļoti radošas personības, kas savā brīvajā laikā glezno. Pasākuma laikā šīs gleznas bija iespēja apskatīties.

Slimnīcas vadītāja: “Par mediķiem bieži saka, ka viņi ir pragmātiski cilvēki un dzīvo pēc noteiktām vadlīnijām, bet, manuprāt, medicīna ir radošs process, kurā tev jāprot visā jūklī atrast kādu konkrētu lietu pēc kā vadīties, lai cilvēks taptu vesels. Paldies par mākslas darbiem Vedīnai Valeinei, Jevgēņijam Kurņikovam, Ilzei Baronei, Solvitai Legzdiņai, Ilvai Balodei, Vitai Cīrulei, Vivitai Nāzarei, Ilzei Lismanei, Brigitai Viziņai. Paldies, ka priecējat mūsu acis un protat atpūsties ārpus darba laika!”

Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi svinēja Medicīnas darbinieku dienu, tika iestādīta magnolija. Šogad ir izveidota puķu dobe ar simbolisku stāstu, jo tā izskatās kā lentīte, kas simbolizē HIV slimnieku mirušo piemiņas dienu.

Pašvaldības vārdā sveicienu teica Limbažu novada domes deputāts un Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs Rūdolfs Pelēkais: “Liels paldies par darbu, kuru jūs darāt visu novada iedzīvotāju labā. Ikdienas steigā, darba rutīnā un skrējienā mēs vēlamies, lai jūs neaizmirstiet par sevi. Mums ir ļoti svarīgi, lai jūs ikkatrs Limbažu novadā un savā darba vietā justos labi, laimīgi un piederīgi. Vēlu jums lielu un stipru veselību, jo par panākumiem, laimi un ikdienas pārsteigumiem parūpēsities jūs paši un tie, kas jums ir apkārt.”

Pasākumā ikvienam bija iespēja noklausīties novadpētnieces Irīnas Noriņas stāstījumu un aplūkot fotogrāfijas par Limbažu slimnīcas vēsturi.

Liels paldies Limbažu novada uzņēmējiem, kuri atbalstīja un bija atsaucīgi, dāvinot dāvanu kartes un parūpējoties par svētku galdu. Paldies SIA “Madara 93” vadītājam Andrim Bērzkalnam, kafejnīcai “Kļava”, “Salt n Pepper”, krodziņiem “Trīs kambari”, “Pernigele” un “Mieriņš, uzņēmumam “Roc un stādi” par puķu dobes izveidi, Madaras Briedes vokālajai studijai par muzikālo priekšnesumu pasākumā, Puikules tautas namam un Limbažu Mākslas un mūzikas skolai, E.Melngaiļa muzejam un Jautrītei Legzdiņai par molbertiem gleznu izstādei, novadpētniecei Irīnai Noriņai, fotogrāfei Beātei Kožinai un Limbažu novada pašvaldībai par atbalstu.

Autors: Beāte Kožina