SIA “Limbažu slimnīca” nedzīvojamās telpas Nr.62 un Nr.63 ēkā Klostera ielā 4A, Limbažos nomas izsole

Izsoles noteikumi kab. Nr.62, 63

Telpu plāns Klostera 4a kabinets 61-63