SIA “LIMBAŽU SLIMNĪCA” NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NR.61  ĒKĀ KLOSTERA IELĀ 4A, LIMBAŽOS NOMAS IZSOLE

Izsoles noteikumi kab. Nr.61

Telpu plāns Klostera 4a kabinets 61-63