SIA “Limbažu slimnīca” nedzīvojamās telpas Nr.43  ēkā Klostera ielā 4A, Limbažos nomas izsole

Izsoles noteikumi kab. Nr.43

Telpu pāns Klostera 4A, kabinets Nr.43