Paziņojums par rakstveida nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 13. jūnijā otrreizējā rakstveida nomas tiesību izsole uz nedzīvojamām telpām Nr.61, Nr.62 un Nr.63 Klostera ielā 4A, Limbažos, Limbažu novadā ar kadastra apzīmējumu 6601 003 0011 001 un pirmreizējā rakstveida nomas tiesību izsole uz nedzīvojamām telpām Nr.43 Klostera ielā 4A, Limbažos, Limbažu novadā ar kadastra apzīmējumu 6601 003 0011 001 atzīta par nenotikušu, jo uz rakstveida izsoli nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nebija  iesniegts neviens pieteikums.

                                                                                                        SIA “Limbažu slimnīca” Izsoļu komisija