Telpu nomas izsole Klostera ielā 4A, Limbažos , telpas nr 62., 63.

Rakstiskas izsoles noteikumi kabinetiem Nr. 62., 63.