Telpu nomas izsole Klostera ielā 4a, Limbažos , telpas Nr. 43.

Rakstiskas izsoles noteikumi kabinetam Nr. 43.