SIA “Limbažu slimnīca” realizē atveseļošanās fonda projektu

SIA “Limbažu slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2024.gada 15.februārī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 “Ieguldījumi Limbažu slimnīcas infrastruktūrā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir stiprināt iestādes kā sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru, lai nodrošinātu integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību ievērošanu un nodrošinātu piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Projekta ietvaros paredzēti ieguldījumi iestādes infrastruktūrā. Plānoti oftalmologa kabineta pārvietošana un būvdarbi kabineta sagatavošanai, kā arī drermatovenerologa un urologa kabinetu būvdarbi kabineta sagatavošanai. Tiks iegādāta un uzstādītas rindu reģistrācijas sistēmas gan poliklīnikas reģistratūrā, gan diagnostikas reģistratūrā, un  iegādāti četri procedūru krēsli dienas stacionāram.  Epidemioloģisko prasību nodrošināšanai tiks iegādātas divas profesionālās veļas mašīnas un divi žāvētāji mopu mazgāšanas/žāvēšanas vajadzībām – epidemioloģisko prasību nodrošināšanai. Tāpat tiks iegādāti pacientu krēsli poliklīnikā un iegādātas un uzstādītas CO2 gaisa kvalitātes mērītāji ēkās Klostera ielā 6a un Klostera ielā 3. Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību tiks iegādāta jauna mamogrāfijas iekārta.

Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim, attiecināmās izmaksas 197 209,98 EUR, tajā skaitā 187 850,00 EUR Atveseļošanas fonda finansējums.