Telpu nomas izsole Klostera ielā 4a, Limbažos, telpas Nr. 64

Rakstiskas izsoles noteikumi gala