Telpu nomas izsole Klostera ielā 4A, Limbažos , talpas nr 62., 63.

Rakstiskas izsoles noteikumi