Telpu nomas izsole Klostera ielā 4a, Limbažos, telpas Nr. 61.

Rakstiskas izsoles noteikumi